In het wooncafé bespreken we persoonlijke verhalen rondom al dan niet verbouwen/verhuizen, kan ik nog wachten en alles wat daarbij komt. We blijken behoefte te hebben aan overzicht in ons denken. 

Daarom hebben we een checklist gemaakt om over na te denken. Je vindt die als bijlage hieronder. Als je deze checklist twee keer invult, namelijk voor je huidige situatie en in 2030, dan krijg je dat gewenste overzicht. Je kijkt als het ware in de spiegel. Je eigen denken en het gesprek erover gezamenlijk, worden concreter.